ung dung thong minh

Áp dụng xu hướng công nghệ vào dịch vụ vệ sinh

Công ty nghiên cứu và tư vấn hàng đầu thế giới Gartner Inc đã nhấn mạnh những xu hướng công nghệ chiến lược hàng đầu sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các tổ chức vào năm 2018 và 3 xu hướng nổi bật nhất để áp dụng vào các dịch vụ vệ sinh hiện nay là:

 

tri tue nhan tao

 

1.Trí tuệ nhân tạo (AI) :

 

Tạo ra các hệ thống học hỏi, thích ứng và có khả năng hành động tự trị sẽ là một chiến trường lớn cho các nhà cung cấp công nghệ thông qua ít nhất là năm 2020.

 

Khả năng sử dụng AI để tăng cường quá trình ra quyết định, phát minh lại các mô hình kinh doanh và các hệ sinh thái, và làm lại kinh nghiệm của khách hàng sẽ làm tăng lợi nhuận cho các sáng kiến ​​kỹ thuật số thông qua năm 2025.

 

“Kỹ thuật AI đang phát triển nhanh chóng và các tổ chức cần phải đầu tư kỹ năng, quy trình và công cụ để khai thác thành công những kỹ thuật này và xây dựng hệ thống nâng cao tính minh bạch”

 

ung dung thong minh

 

2.Ứng dụng thông minh và Analytics (Intelligent Apps and Analytics):

 

Các ứng dụng thông minh tạo ra một lớp trung gian thông minh mới giữa con người và các hệ thống và có tiềm năng chuyển đổi bản chất của công việc và cấu trúc của nơi làm việc.

 

AI đã trở thành chiến trường tiếp theo trong một loạt các thị trường phần mềm và dịch vụ chẳng hạn như các dịch vụ Vận chuyển hàng hoá đường biển đến Việt Nam, bao gồm các khía cạnh của quy hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP).

Các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm đóng gói cần phác thảo cách họ sẽ sử dụng AI để tăng giá trị kinh doanh trong các phiên bản mới dưới dạng các phân tích tiên tiến, quy trình thông minh và trải nghiệm người dùng tiên tiến.

 

3.Digital Twin:

Digital Twin đề cập đến biểu diễn kỹ thuật số của thực thể hoặc hệ thống thực tế.

 

Digital Twin được thiết kế tốt có tiềm năng để cải thiện đáng kể việc ra quyết định của doanh nghiệp. Những cặp sinh đôi kỹ thuật số này được liên kết với các đối tác trong thế giới thực của họ và được sử dụng để hiểu được trạng thái của điều hoặc hệ thống, đáp ứng những thay đổi, cải thiện hoạt động và tăng thêm giá trị.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *